Home | 
Content Management Software til det offentlige

Offentlige virksomheder og institutioner stilles, i lighed med private, overfor stigende krav til service og produktivitet. Disse krav forventes i vid udstrækning at skulle imødekommes ved anvendelse af it-teknologi, hvad enten det drejer sig om krav til kommunikation, forvaltning eller borgerservice.

Hvorfor vælge Synkron Via

Hvor vælge Synkron Via CMS
Synkron Via CMS er specielt udviklet til at understøtte den digitale forvaltning så borgerne får den bedst mulige betjening, og de interne arbejdsgange bliver effektiviseret.
» Gode grunde til at vælge Synkron Via

Hvem er du?

Hvem er du?
Hvad enten du er beslutningstager, udvikler eller daglig redaktør i en offentlig institution, kan Synkron Via CMS udgøre et værdifuldt aktiv til formidling og kommunikation både ind- og udadtil.
» Et aktiv på flere niveauer

Funktioner og fordele

Synkron Via CMS funktioner & fordele
Synkron Via CMS gør det muligt at udnytte it mulighederne optimalt, så man får det fulde udbytte af sine stordrifts- fordele som offentlig institution eller organisation
» Funktioner og fordele